Νέα – Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση Πρακτική Άσκηση 5069416

    Ανακοίνωση Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069416 (εν...

Read More

Πίνακας κατάταξης ωφελουμένων (Εκπαιδευομένων ΙΕΚ) για την Περιφέρεια Αττικής (Αιτήσεις υποψηφίων από 01/05/2024 έως και 31/05/2024)

  Κατόπιν αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων που κατατέθηκαν για την Περιφέρεια Αττικής κατά το διάστημα από 01/05/2024 έως και 31/05/2024, στο πλαίσιο της Ανοιχτής Πρόσκλησης Εκδήλωσης...

Read More

Πίνακας κατάταξης ωφελουμένων (Εκπαιδευομένων ΙΕΚ) για την Περιφέρεια Αττικής (Αιτήσεις υποψηφίων από 08/04/2024 έως και 30/04/2024)

  Κατόπιν αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων που κατατέθηκαν για την Περιφέρεια Αττικής κατά το διάστημα από 08/04/2024 έως και 30/04/2024, στο πλαίσιο της Ανοιχτής Πρόσκλησης Εκδήλωσης...

Read More

Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων πρόσκλησης με Α.Π. 26/30-01-2024 (Σύμβουλο Μεθοδολογίας Εκπαιδευτικού Εγχειριδίου Ειδικότητας των Ι.Ε.Κ. «Τυπογράφος Γραφής Braille»)

  Σε συνέχεια της από 11/04/2024 Απόφασης της Επιτροπής Ενστάσεων και της από 15/04/2024 εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης του έργου, στο πλαίσιο...

Read More

Πίνακας κατάταξης ωφελουμένων (Εκπαιδευομένων ΙΕΚ) για την Περιφέρεια Αττικής (Αιτήσεις υποψηφίων από 01/04/2024 έως και 07/04/2024)

  Κατόπιν αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων που κατατέθηκαν για την Περιφέρεια Αττικής κατά το διάστημα από 01/04/2024 έως και 07/04/2024, στο πλαίσιο της...

Read More

Προσωρινός πίνακας κατάταξης ωφελουμένων (Εκπαιδευομένων ΙΕΚ) για την Περιφέρεια Αττικής (Αιτήσεις υποψηφίων κατά το διάστημα 06-31/03/2024)

  Κατόπιν αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων που κατατέθηκαν για την Περιφέρεια Αττικής κατά το διάστημα από 06/03/2024 έως και 31/03/2024, στο πλαίσιο της...

Read More
Νίκος Παΐζης

Το ΚΑΝΕΠ αποχαιρετά τον Νίκο Παΐζη

  Με ειλικρινή αισθήματα θλίψης και οδύνης αποχαιρετούμε τον Νίκο Παΐζη, τον Υπεύθυνο Εκπαιδευτικής Έρευνας του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Αποχαιρετούμε τον...

Read More

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης υποψηφίων της με Α.Π. 28/30-01-2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με «Συγγραφείς Μαθησιακών Ενοτήτων» για την ανάπτυξη-συγγραφή του Εκπαιδευτικού Εγχειριδίου της Ειδικότητας 35«Τυπογράφος Γραφής Braille»

  Κατόπιν αξιολόγησης του συνόλου των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με Α.Π. 28/30-01-2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς...

Read More

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης υποψηφίων της με Α.Π. 27/30-01-2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με «Συγγραφέα Πυρηνικών Μαθημάτων» για την ανάπτυξη-συγγραφή του Εκπαιδευτικού Εγχειριδίου της Ειδικότητας 35«Τυπογράφος Γραφής Braille».

  Κατόπιν αξιολόγησης του συνόλου των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με Α.Π. 27/30-01-2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς...

Read More

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης υποψηφίων της με Α.Π. 26/30-01-2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με «Σύμβουλο Μεθοδολογίας» για την ανάπτυξη-συγγραφή του Εκπαιδευτικού Εγχειριδίου της Ειδικότητας 35«Τυπογράφος Γραφής Braille»

  Κατόπιν αξιολόγησης του συνόλου των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με Α.Π. 26/30-01-2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς...

Read More