Νέα – Ανακοινώσεις

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης υποψηφίων της με Α.Π. 32/01-02-2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με «Συγγραφείς Μαθησιακών Ενοτήτων» για την ανάπτυξη-συγγραφή του Εκπαιδευτικού Εγχειριδίου της Ειδικότητας 17«Τεχνικός Ιατρικών Οργάνων, Συσκευών και Μηχανημάτων»,

  Κατόπιν αξιολόγησης του συνόλου των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με Α.Π. 32/01-02-2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς...

Read More

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης υποψηφίων της με Α.Π. 31/01-02-2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με «Συγγραφείς Μαθησιακών Ενοτήτων» για την ανάπτυξη-συγγραφή του Εκπαιδευτικού Εγχειριδίου της Ειδικότητας 17«Κυβερνήτης Σκαφών Αναψυχής»

  Κατόπιν αξιολόγησης του συνόλου των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με Α.Π. 31/01-02-2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς...

Read More

Πίνακας κατάταξης ωφελουμένων (Εκπαιδευομένων ΙΕΚ) για την Περιφέρεια Αττικής (Αιτήσεις υποψηφίων από 08/02/2024 έως και 05/03/2024)

  Κατόπιν αξιολογήσεως των υποψηφιοτήτων που κατατέθηκαν για την Περιφέρεια Αττικής από τις 08/02/2024 έως και τις 05/03/2024, στο πλαίσιο της Ανοιχτής Πρόσκλησης...

Read More

Αναβολή βιβλιοπαρουσίασης

  Το Ινστιτούτο Εργασίας και οι Εκδόσεις Gutenberg σας ενημερώνουν πως η προγραμματισμένη παρουσίαση του βιβλίου «Εκπαίδευση και ΔΒΜ στην κοινωνία των Δεξιοτήτων», ...

Read More

Πίνακας κατάταξης ωφελουμένων (Εκπαιδευομένων ΙΕΚ) για την Περιφέρεια Αττικής (Αιτήσεις υποψηφίων από 16/12/2023 έως και 07/02/2024)

  Κατόπιν αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων που κατατέθηκαν για την Περιφέρεια Αττικής κατά το διάστημα από 16/12/2023 έως και 07/02/2024, στο πλαίσιο της...

Read More

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης υποψηφίων της με Α.Π. 267/01-11-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση ενιαίου ανοικτού μητρώου εξωτερικών συνεργατών – μεντόρων εκπαιδευόμενων ΙΕΚ για την Περιφέρεια Αττικής

  Κατόπιν αξιολογήσεως των αιτήσεων που υποβλήθηκαν από 01-11-2023 έως και την 14-01-2024 στο πλαίσιο της με Α.Π. 267/01-11-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος...

Read More

Διευκρινιστική ανακοίνωση-ενημέρωση προς Εκπαιδευόμενους ΙΕΚ & Επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα επιδοτούμενης πρακτικής άσκησης

  Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως οι ενδιαφερόμενοι (εκπαιδευόμενοι ΙΕΚ & επιχειρήσεις) που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα επιδοτούμενης πρακτικής άσκησης...

Read More