Νέα – Ανακοινώσεις

Δελτίο Τύπου – Παρουσίαση έρευνας του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας – επείγουσα η ανασύσταση, η υποστήριξη και η επανεκκίνηση του θεσμού

  Δελτίο Τύπου  ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ  επείγουσα η ανασύσταση, η υποστήριξη και η επανεκκίνηση του θεσμού   Τη Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή εκδήλωση του...

Read More

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ της  με  Α.Π. 281/14-11-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

  ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ της  με  Α.Π. 281/14-11-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου...

Read More

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων της με Α.Π. 268/01-11-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έναν/μία (1) Σύμβουλο Εκπαιδευομένων και Επιχειρήσεων

  Στο πλαίσιο της Πράξης «Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069416 του Επιχειρησιακού...

Read More

«ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ: Η πορεία και οι προοπτικές ενός καινοτόμου θεσμού στην Ελλάδα» ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ

  Δελτίο Τύπου  «ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ: Η πορεία και οι προοπτικές ενός καινοτόμου θεσμού στην Ελλάδα» ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2023, ώρα έναρξης...

Read More

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης υποψηφίων των με Α.Π. 256,257/12-10-2023 & 258,259,260/17-10-2023 Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

    Κατόπιν αξιολόγησης του συνόλου των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο των με Α.Π. 256,257/12-10-2023 & 258,259,260/17-10-2023 Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή...

Read More

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης υποψηφίων των με Α.Π. 249-250/26-09-2023 Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

  Κατόπιν αξιολόγησης του συνόλου των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο των με Α.Π. 249-250/26-09-2023 Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς...

Read More

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων της με Α.Π. 9/23-01-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Ενιαίο Ανοικτό Μητρώο εξωτερικών συνεργατών-Μεντόρων για 314 Εκπαιδευόμενους ΙΕΚ στην Περιφέρεια Αττικής (αιτήσεις υποψηφίων από 01-06-2023 έως 31-07-2023)

  Στο πλαίσιο της Πράξης «Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069416 του Επιχειρησιακού...

Read More

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων των με Α.Π. 173,174/05-07-2023 Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάπτυξη δύο (2) Εκπαιδευτικών Εγχειριδίων δύο (2) Ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ.

  Κατόπιν αξιολογήσεως του συνόλου των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο των με Α.Π. 173,174/05-07-2023 Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς...

Read More