Διενέργεια εξετάσεων πιστοποίησης για υποψήφιους της ειδικότητας «Υπάλληλος Υποδοχής Ξενοδοχείου»

Διενέργεια εξετάσεων πιστοποίησης για υποψήφιους της ειδικότητας «Υπάλληλος Υποδοχής Ξενοδοχείου»

 

Το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ, το Σάββατο 7 Μαρτίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ., έχει προγραμματιστεί στις δομές του (3ης Σεπτεμβρίου 36, Αθήνα-Κέντρο) τη διενέργεια εξετάσεων πιστοποίησης για υποψήφιους της ειδικότητας «Υπάλληλος Υποδοχής Ξενοδοχείου» (για αναλυτικές πληροφορίες βλ. τον Κανονισμό Πιστοποίησης της ειδικότητας).

Οι εξετάσεις πιστοποίησης θα διεξαχθούν στο πλαίσιο της διαπίστευσης του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), ως Φορέα Πιστοποίησης Προσώπων (ΦΠΠ), σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012 (Αρ. Πιστοποιητικού Διαπίστευσης: 1055).