Ανοικτός Διαγωνισμός για το έργο «Παροχή Υπηρεσιών Μετακίνησης, Διαμονής, Εστίασης στο πλαίσιο επισκέψεων- μελέτης εκπαιδευτικών και συνοδών σε χώρες της Ευρώπης»

Ανοικτός Διαγωνισμός για το έργο «Παροχή Υπηρεσιών Μετακίνησης, Διαμονής, Εστίασης στο πλαίσιο επισκέψεων- μελέτης εκπαιδευτικών και συνοδών σε χώρες της Ευρώπης»

Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για το έργο «Παροχή Υπηρεσιών Μετακίνησης, Διαμονής, Εστίασης στο πλαίσιο επισκέψεων- μελέτης εκπαιδευτικών και συνοδών σε χώρες της Ευρώπης» στο πλαίσιο του Υποέργου 7 με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ / STUDY VISITS» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Δράσεις ευαισθητοποίησης και επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών – Άξονας Προτεραιότητας 1» MIS 375636 ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ”

 

 Διαγωνισμός

 

 Ερωτήσεις – Απαντήσεις