ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (ΕΔΕΣΣΑ) του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ Α.Π. 8

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (ΕΔΕΣΣΑ) του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ Α.Π. 8

Κατάλογος ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ για φοίτηση στο πρόγραμμα ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (ΕΔΕΣΣΑ) του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ υλοποιώντας τον προγραμματισμό της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτικού Κινήματος της ΓΣΕΕ Α.Π. 8

 

Κατάλογος