ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα της Ακαδημίας της Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε. (2016 – 2018)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα της Ακαδημίας της Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε. (2016 – 2018)

Παράταση υποβολής αιτήσεων έως τις 5 Δεκεμβρίου 2016 για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα της Ακαδημίας της Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε. (2016 – 2018).

Η πρόσκληση και η αίτηση βρίσκονται εδώ