ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για τη Συγκρότηση Μητρώου Εκπαιδευτών στο πλαίσιο της πράξης «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: Απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων ΙΕΚ ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ – Άξονας Προτεραιότητας 4» στο Ε.Π. «Εκπαίδευση δια Βίου Μάθηση»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για τη Συγκρότηση Μητρώου Εκπαιδευτών στο πλαίσιο της πράξης «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: Απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων ΙΕΚ ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ – Άξονας Προτεραιότητας 4» στο Ε.Π. «Εκπαίδευση δια Βίου Μάθηση»

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης: «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: Απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων ΙΕΚ ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ – Άξονας Προτεραιότητας 4» που ανατέθηκε στο ΙΝΕ/ΓΣΕΕ από το Υπουργείο Παιδείας και στην οποία είναι συμπράττων φορέας το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ και υπεύθυνο για την υλοποίηση του Υποέργο 6 «Υλοποίηση του θεωρητικού μέρους της επιμόρφωσης – ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ» στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ πρόκειται να υλοποιήσει προγράμματα επιμόρφωσης για ωφελούμενους αποδέκτες αποφοίτους της επαγγελματικής εκπαίδευσης και συγκεκριμένα των Ι.Ε.Κ., των ΕΠΑ.Σ. και των ΕΠΑ.Λ. ηλικίας έως 29 ετών.

 

 Πρόσκληση