ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α.Π. 8 στην Αθήνα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α.Π. 8 στην Αθήνα

Το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ, προκηρύσσει 60 θέσεις εκπαιδευομένων για το πρόγραμμα ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ σε ΤΡΙΑ τμήματα, που θα πραγματοποιηθεί σε μία τριήμερη (ΠΑΡ-ΣΑΒ-ΚΥΡ) συνάντηση στην Αθήνα το χρονικό διάστημα από 07/06/2013 έως και 30/06/2013 στο πλαίσιο της υλοποίησης των προγραμμάτων του υποέργου 1: “Συνδικαλιστική Εκπαίδευση, Προγράμματα για την Κοινωνική Οικονομία & τα Δικαιώματα του Καταναλωτή, Εσωτερική Αξιολόγηση Πράξης, Νέο Εκπαιδευτικό Υλικό” της ανωτέρω πράξης.

 

Αίτηση για το 1ο τμήμα

Αίτηση για το 2ο τμήμα

Αίτηση για το 3ο τμήμα

Πρόσκληση