ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Δράσεις Ευαισθητοποίησης και Επαγγελματικής Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών – Α.Π. 1, 2»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Δράσεις Ευαισθητοποίησης και Επαγγελματικής Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών – Α.Π. 1, 2»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ προς τις ιδιωτικές και δημόσιες σχολικές μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (Γενικής και Επαγγελματικής) –και συγκεκριμένα των Περιφερειών: Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Αττικής, Βορείου Αιγαίου και Κρήτης– για τη συμμετοχή τους στη διοργάνωση προγραμμάτων ενδοσχολικής επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Δράσεις Ευαισθητοποίησης και Επαγγελματικής Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών – Α.Π. 1, 2», οι οποίες εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους. Σημειώνεται, τέλος, ότι μεμονωμένες αιτήσεις εκπαιδευτικών δεν θα γίνονται δεκτές.

 

Πρόσκληση Σχολείου

Αίτηση Σχολείου

Αίτηση Εκπαιδευτικού