Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευομένων στο πρόγραμμα “Ακαδημία της Εργασίας” για την περίοδο 2013-2014

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευομένων στο πρόγραμμα “Ακαδημία της Εργασίας” για την περίοδο 2013-2014

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εκπαιδευομένων στο Πρόγραμμα “Ακαδημία της Εργασίας” για την περίοδο 2013-2014.

 

Πρόσκληση

Αίτηση