ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ 3.1α/13 ΤΟΥ ΕΤΕ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ 3.1α/13 ΤΟΥ ΕΤΕ

Η ανώνυμη εταιρεία ΟΤΑ «ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΤΑ» πρόκειται να προχωρήσει στη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου ιδιωτικού δικαίου κατά το άρθρο 6 του Ν. 2527/1997 (Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών) με συνολικά είκοσι πέντε εκπαιδευτές (25) για την κάλυψη των αναγκών και τη στελέχωση των δομών συνολικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 30/06/2015, στο πλαίσιο της εκτέλεσης του έργου 3.1.α/13 «Ανάπτυξη δεξιοτήτων υπαλλήλων των Δήμων για θέματα σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων ένταξης στην τοπική κοινωνία, καθώς και υπαλλήλων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την υλοποίηση των ενταξιακών στρατηγικών τους» του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Δράση 3.1/13 «Διαπολιτισμική επιμόρφωση δημοσίων υπαλλήλων που συναλλάσσονται με πολίτες τρίτων χωρών ή χειρίζονται θέματα που σχετίζονται με αυτούς»).

 

Για να ενημερωθείτε για την παράταση πατήστε εδώ.

 

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ.

 

Για να συμπληρώσετε τη φόρμα εγγραφής στο μητρώο εκπαιδευτών πατήστε εδώ.