Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευομένων στο πρόγραμμα της Ακαδημίας της Εργασίας της ΓΣΕΕ (2014 -2016)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευομένων στο πρόγραμμα της Ακαδημίας της Εργασίας της ΓΣΕΕ (2014 -2016)

To ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ, στο πλαίσιο της συνδικαλιστικής εκπαίδευσης για την ανάπτυξη των γνώσεων και των δεξιοτήτων των μελών του συνδικαλιστικού κινήματος με στόχο την ανάδειξη του σύγχρονου και ηγετικού ρόλου της συνδικαλιστικής παρέμβασης στο χώρο της εργασίας και γενικότερα της κοινωνικής και πολιτικής της αποτελεσματικότητας, θα υλοποιήσει το διέτες πρόγραμμα «Ακαδημία της Εργασίας»

 

 Πρόσκληση

 

 Αίτηση