Αίτηση Επιστημονικών Υπευθύνων για την ανάπτυξη 17 Οδηγών Κατάρτισης των ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ.

Η περίοδος των αιτήσεων έχει λήξει.