Αίτηση Συγγραφέα Μαθημάτων Ειδικότητας / Επαγγελματιών Ειδικότητας για την ανάπτυξη ενός (1) Οδηγού Κατάρτισης των ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ.

Η περίοδος των αιτήσεων έχει λήξει.