Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης από τους Κοινωνικούς Εταίρους για την Ανάπτυξη Οριζόντιων και Κοινωνικών Δεξιοτήτων

Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορούσε σε προγράμματα διά βίου μάθησης που απευθύνονταν σε εργαζομένους τόσο του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα όσο και σε αυτοαπασχολούμενους και εργοδότες πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕ, το Κοινωνικό Πολύκεντρο της ΑΔΕΔΥ και την ΕΣΕΕ, με το ΚΑΝΕΠ- ΓΣΕΕ να έχει αναλάβει το ρόλο του συντονιστή φορέα. Στο παραπάνω πλαίσιο υπήρξαν τακτές συνεδριάσεις εκπροσώπων όλων των φορέων με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό στην υλοποίηση και για το λόγο αυτό η συνεργασία με τους φορείς αυτούς ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματική.

Κύρια καινοτομία του συγκεκριμένου έργου υπήρξε η μέθοδος υλοποίησής του με την αξιοποίηση των αρχών του μεικτού συστήματος μάθησης (blended learning) για πρώτη φορά σε τόσο μαζική κλίμακα.

Τα επιμορφωτικά σεμινάρια που προσφέρθηκαν στο πλαίσιο της δράσης είχαν διττό στόχο:

  • Τη συστηματική παροχή γνώσεων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων σε κρίσιμα θέματα που άπτονται εργασιακού, οικονομικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος.
  • Την ανάπτυξη θεμελιωδών οριζόντιων δεξιοτήτων σταδιοδρομίας τόσο τεχνικών-επαγγελματικών όσο και κοινωνικών που να ενδυναμώνουν τον εργαζόμενο στα πλαίσια μιας δύσκολης οικονομικής συγκυρίας, όπως αυτή των τελευταίων ετών που διέρχεται η ελληνική κοινωνία.

Σε αυτή την κατεύθυνση, από το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ διοργανώθηκαν 111 επιμορφωτικά προγράμματα τα οποία παρακολούθησαν συνολικά 2.011 εργαζόμενοι. Η δράση αναπτύχθηκε στο σύνολο των επιλέξιμων περιφερειών της χώρας με ιδιαίτερη προσπάθεια απεύθυνσης σε πληθυσμούς εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων: πάνω από τα μισά προγράμματα υλοποιήθηκαν στην επαρχία.

Στα επιμορφωτικά προγράμματα εργάστηκαν 41 έμπειροι εκπαιδευτές ενηλίκων που επιλέχθηκαν με κριτήρια τις ειδικές τους γνώσεις πάνω σε κάθε θεματικό αντικείμενο και την ανταπόκριση τους στις ιδιαίτερα απαιτητικές προδιαγραφές του επαγγελματικού περιγράμματος «Εκπαιδευτών Ενηλίκων» του ΕΟΠΠΕΠ. Επιπλέον, οι εκπαιδευτές του προγράμματος επιμορφώθηκαν στα πλαίσια ειδικών συναντήσεων για τη μεθοδολογία και τις πρακτικές εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και επίσης ενημερώθηκαν για τις ειδικές προδιαγραφές χρήσης του εκπαιδευτικού υλικού.