Έναρξη του νέου κύκλου σεμιναρίων Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης στο Ηράκλειο Κρήτης και στον Βόλο

Έναρξη του νέου κύκλου σεμιναρίων Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης στο Ηράκλειο Κρήτης και στον Βόλο

Στο πλαίσιο του εγκεκριμένου έργου του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ «Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης για το Ανθρώπινο Δυναμικό του Ιδιωτικού Τομέα (Α.Π. 7, 8, 9 / Υποέργο 1 / Ενέργεια 1.1) », τις ημέρες αυτές ξεκίνησε η υλοποίηση του νέου κύκλου σεμιναρίων Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης της ΓΣΕΕ, αρχικά με τμήματα σε δύο πόλεις της Ελλάδας (Ηράκλειο Κρήτης και Βόλο), ενώ έπεται η έναρξη και νέων τμημάτων για τα οποία θα υπάρξει σχετική ενημέρωση στο αμέσως προσεχές διάστημα.

Όσον αφορά το νέο τμήμα στο Ηράκλειο Κρήτης, η έναρξη των μαθημάτων του έγινε την Παρασκευή 8/2/2013 και αφορά την Εισαγωγική Συνδικαλιστική Εκπαίδευση, ενώ αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 3/3/2013. Επίσης, αύριο Παρασκευή 15/2/2013 έχει προγραμματιστεί η έναρξη του νέου τμήματοςΒασικής Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης στον Βόλο, το οποίο αναμένεται να ολοκληρώσει τις εργασίες του στα μέσα Απριλίου του τρέχοντος έτους.

Να σημειώσουμε εδώ ότι η Εισαγωγική και Βασική Συνδικαλιστική Εκπαίδευση αποτελούν τις δύο πρώτες βαθμίδες του συστήματος Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης που από το 2004 έχει αναπτύξει η ΓΣΕΕ έχοντας γνωρίσει μεγάλη ανταπόκριση από τα μέλη και στελέχη του συνδικαλιστικού κινήματος της χώρας μας, αλλά και διεθνή αναγνώριση από συνδικαλιστικές οργανώσεις και αντίστοιχους με το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ φορείς του εξωτερικού (όπως ILO, ETUC,TUC κ.ά.).

 

Κλείνοντας, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι τα εν λόγω σεμινάρια υλοποιούνται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και εθνικών πόρων, στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου «ΕΣΠΑ 2007-2013».