Απονομή βεβαιώσεων Εισαγωγικής Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης στο Ηράκλειο

Απονομή βεβαιώσεων Εισαγωγικής Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης στο Ηράκλειο

Πραγματοποιήθηκε, σήμερα στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου, η αποφοίτηση των εκπαιδευομένων που παρακολούθησαν επιτυχώς το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ που υλοποίησε το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ στην πόλη του Ηρακλείου Κρήτης από τις 18.02.2011 έως και τις 03.04.2011.
Το εν λόγω πρόγραμμα αποτελεί την εισαγωγική βαθμίδα του συστήματος Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης που από το 2004 έχει αναπτύξει η ΓΣΕΕ και στοχεύει στην ευαισθητοποίηση-ενεργοποίηση των νέων μελών του συνδικαλιστικού κινήματος μέσα από τη μελέτη και διερεύνηση μιας σειράς θεμάτων που σχετίζονται άμεσα αλλά και ευρύτερα με το ρόλο, τη δράση και την προοπτική του συνδικαλιστικού κινήματος, ιδιαίτερα σήμερα, όπου ο κόσμος της εργασίας και συνολικά η ελληνική κοινωνία δοκιμάζονται σκληρά από την κοινωνικά ανάλγητη οικονομική πολιτική των τελευταίων ετών.

Την εν λόγω εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Δ/νων Σύμβουλος του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ και Γραμματέας Εκπαίδευσης της ΓΣΕΕ κ. Μιχάλης Κουρουτός, ο Πρόεδρος του Ε.Κ. Ηρακλείου κ. Βαρδάκης Σωκράτης, απόφοιτοι και νυν εκπαιδευόμενοι των προγραμμάτων Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης της ΓΣΕΕ, μέλη και στελέχη του συνδικαλιστικού κινήματος καθώς και εκπρόσωποι του τύπου.

Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι το ενδιαφέρον των εκπαιδευομένων για το πρόγραμμα αυτό υπήρξε πραγματικά μεγάλο, ενώ η υποδοχή και η υποστήριξη από την τοπική κοινωνία και το εργατικό κέντρο του Ηρακλείου Κρήτης ήταν ιδιαίτερα συγκινητική.

Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης Προγράμματα Διά Βίου Εκπαίδευσης για το Ανθρώπινο Δυναμικό του Ιδιωτικού Τομέα (Α.Π. 7 / Υποέργο 1 / Ενέργεια 1.1), η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.