Μάθηση, Διδασκαλία και Ανάπτυξη Σταδιοδρομίας στο Σύγχρονο Σχολείο. Νέες τάσεις, προκλήσεις και προοπτικές

Μάθηση, Διδασκαλία και Ανάπτυξη Σταδιοδρομίας στο Σύγχρονο Σχολείο. Νέες τάσεις, προκλήσεις και προοπτικές

Ολοκληρώθηκαν σήμερα οι εργασίες της πέμπτης κατά σειρά διημερίδας που διοργάνωσε το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΚΑΝΕΠ) της ΓΣΕΕ σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Μάθηση, Διδασκαλία και Ανάπτυξη Σταδιοδρομίας στο Σύγχρονο Σχολείο».

 

Όπως οι προηγούμενες έτσι και η συγκεκριμένη διημερίδα εντάσσεται στο πλαίσιο της επιτυχούς υλοποίησης από τους ανωτέρω φορείς του προγράμματος «Δράσεις ευαισθητοποίησης και επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών» (Ε.Π. «Εκπαίδευση Διά Βίου Μάθηση») το οποίο –παράλληλα με άλλες δράσεις– αφορά κυρίως σε σεμινάρια ενδοσχολικής επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (δημόσιας και ιδιωτικής) πάνω σε κρίσιμα ζητήματα για τη σημερινή εκπαιδευτική και κοινωνική πραγματικότητα με στόχο την επαγγελματική και προσωπική τους ενδυνάμωση.

 

Η εν λόγω διημερίδα (02 και 03 Οκτωβρίου 2015) διεξήχθη στην Αθήνα με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων και επιστημονικών συνεργατών του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ καθώς και εν ενεργεία εκπαιδευτικών λειτουργών από όλη την Ελλάδα οι οποίοι παρακολούθησαν επιτυχώς σεμινάριο ενδοσχολικής επιμόρφωσης στις θεματικές ενότητες «Σύγχρονες θεωρίες μάθησης και αξιοποίησή τους στην εκπαιδευτική πράξη» και «Σχολείο, επαγγελματικός προσανατολισμός και απασχόληση».

 

Ειδικότερα, τη διημερίδα συντόνισαν οι επιστημονικές συνεργάτιδες του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ και υπεύθυνες των ανωτέρω θεματικών ενοτήτων, κ.κ. Αλεξάδρα Κουλουμπαρίτση (Σύμβουλος επί τιμή Π.Ι., PhD) και Φωτεινή Βλαχάκη (Προϊσταμένη Δ/νσης Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Πρροσανατολισμού ΕΟΠΠΕΠ), οι οποίες με τις ενδιαφέρουσες εισαγωγικές παρεμβάσεις τους έθεσαν το γενικότερο θεματικό πλαίσιο του διημέρου.

 

kanep_titania_2

 

Συγκεκριμένα η κα Κουλουμπαρίτση ανέπτυξε την προβληματική της για την αξιοποίηση των σύγχρονων θεωριών μάθησης στην εκπαιδευτική πράξη και γενικότερα για το υπό διαμόρφωση νέο πλαίσιο του σύγχρονου σχολείου. Η κα Βλαχάκη, από την πλευρά της, επεσήμανε την άμεση ανάγκη διασύνδεσης της εκπαίδευσης με την απασχόληση λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες και διαφαινόμενες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας για την ανάπτυξη-αναβάθμιση των δεξιοτήτων σταδιοδρομίας των εργαζομένων.

 

Στοχευμένες, τέλος, υπήρξαν οι παρεμβάσεις και των υπολοίπων εισηγητών της διημερίδας οι οποίοι στο σύνολό τους υπήρξαν επιμορφωτές στα σεμινάρια ενδοσχολικής επιμόρφωσης που πραγματοποιήθηκαν στις προαναφερθείσες θεματικές ενότητες. Το γεγονός αυτό, άλλωστε, υπήρξε ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους ήταν αμείωτο το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων καθ’ όλη τη διάρκεια της διημερίδας καθώς η ανατροφοδότηση που υπήρξε τόσο από τους εκπαιδευόμενους στα σεμινάρια όσο και από τους επιμορφωτές αλλά και τους επιστημονικούς συνεργάτες του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ που συνέβαλαν στη δράση ήταν άκρως εποικοδομητική.

 

kanep_titania_3

 

Η εκδήλωση έκλεισε με τη δέσμευση του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ να συνεχίσει και ει δυνατόν να εντείνει τη δράση του κατά το επόμενο διάστημα με την υλοποίηση αντίστοιχων αλλά και νέων-καινοτόμων παρεμβάσεων για τον κόσμο της εκπαίδευσης και της εργασίας αλλά και ευρύτερα για την πολλαπλώς δοκιμαζόμενη τα τελευταία χρόνια ελληνική κοινωνία.