Νέα Θεματικά Αντικείμενα διαθέσιμα για δήλωση συμμετοχής

Νέα Θεματικά Αντικείμενα διαθέσιμα για δήλωση συμμετοχής

 

Δύο νέα ακόμη Θεματικά Αντικείμενα είναι διαθέσιμα για να δηλώσετε συμμετοχή, στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης από τους Κοινωνικούς Εταίρους για την Ανάπτυξη Οριζόντιων και Κοινωνικών Δεξιοτήτων – Α.Π. 7, 8».

Πρόκειται για το Θ.Α. «Ικανότητα διαχείρισης συγκρούσεων στο χώρο εργασίας» & το Θ.Α. «Κοινωνική οικονομία και καινοτόμες μορφές επιχειρηματικότητας».