Συνάντηση εκπροσώπων Διοίκησης και επιστημονικών συνεργατών ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ με αντιπροσωπεία του εκπαιδευτικού φορέα «Εργασία και Ζωή» (Arbeit und Leben) από το Αμβούργο

Συνάντηση εκπροσώπων Διοίκησης και επιστημονικών συνεργατών ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ με αντιπροσωπεία του εκπαιδευτικού φορέα «Εργασία και Ζωή» (Arbeit und Leben) από το Αμβούργο

 

Την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2015 επισκέφθηκαν τις δομές του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ εκπρόσωποι του μη κερδοσκοπικού φορέα «Εργασία και Ζωή» (Arbeit und Leben), ο οποίος εδρεύει στο Αμβούργο. Πρόκειται για έναν εκπαιδευτικό φορέα που υποστηρίζεται από το παράρτημα της DGB (Συνομοσπονδία Γερμανικών Συνδικάτων – Confederation of German Trade Unions) στο Αμβούργο καθώς και από το Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Αμβούργου (Volkshochschule) το οποίο αποτελεί αντίστοιχη δομή με το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας που, μεταξύ άλλων χωρών, λειτουργεί και στην Ελλάδα.
Στόχος της δράσης του Arbeit und Leben Hamburg είναι η ενθάρρυνση των ανθρώπων να επεκτείνουν τις γνώσεις τους και να καλλιεργήσουν τις δεξιότητές τους μέσα από την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων που απευθύνονται σε όλη την κοινωνία, με ιδιαίτερη έμφαση στις κοινωνικά μειονεκτούσες ομάδες, όπως οι νέοι που επιθυμούν να ενταχθούν στην απασχόληση μέσω της μαθητείας κ.λπ., τα άτομα με αναπηρία, οι μετανάστες και συνολικά τα άτομα που βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας και γενικότερα σε εργασιακή επισφάλεια.
Η επίσκεψη της εν λόγω αντιπροσωπείας στη χώρα μας και στις δομές του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ εντάσσεται στο πλαίσιο ενός παλαιού θεσμού του Arbeit und Leben Hamburg, σύμφωνα με τον οποίο μία φορά το χρόνο πραγματοποιούν επίσκεψη σε κάποια άλλη χώρα με σκοπό να γνωρίσουν και να θέσουν τις βάσεις για μελλοντική ανάπτυξη συνεργασίας με φορείς και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε αντίστοιχα πεδία δράσης. Ειδικότερα, οι συνδικαλιστές επισκέπτες συνοδεύονταν από τον Διευθυντή του Arbeit und Leben Hamburg κ. Horst H. Hopmann και τους συνεργάτες του κ.κ. Stephanie Hemmerich (Executive assistant), Hans Thormählen (Υπεύθυνος Τομέα Υλοποίησης Προγραμμάτων), Katrin Busche και Katrin Böker (Τομέας Κινητικότητας), ενώ στην αντιπροσωπεία συμμετείχε και ομάδα τεσσάρων εκπροσώπων του Κοινοβουλίου του Αμβούργου.
Από την πλευρά του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ, οι εκπρόσωποι της Διοίκησης και οι επιστημονικοί συνεργάτες του φορέα καλωσόρισαν τους επισκέπτες και τους ευχαρίστησαν για την σημαντική αυτή πρωτοβουλία τους με την ευχή να οικοδομηθεί στα θεμέλιά της μια εποικοδομητική μελλοντική συνεργασία στους κοινούς και σημαντικούς για την κοινωνία τομείς δράσεις των δύο φορέων, ενώ στη συνέχεια προχώρησαν στη συνοπτική παρουσίαση του πολύπλευρου έργου του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ και των βασικών αξόνων της δεκάχρονης και πλέον δραστηριότητάς του.