1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης με θέμα «Η Έρευνα στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης: Παρόν και Προοπτικές»

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης με θέμα «Η Έρευνα στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης: Παρόν και Προοπτικές»

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών σε συνεργασία με την Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρεία (ΕΚΕ) διοργανώνει το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης που θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα στις 16 και 17 Οκτωβρίου 2014, με θέμα: «Η Έρευνα στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης: Παρόν και Προοπτικές».

Σκοπός του Συνεδρίου είναι η παρουσίαση ερευνών στο επιστημονικό πεδίο της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης, η οποία θα συμβάλλει αφενός στην καταγραφή και την αξιολόγηση των ερευνών και των όρων παραγωγής τους και αφετέρου στον προβληματισμό για τις προοπτικές της έρευνας στο εν λόγω επιστημονικό πεδίο.

Στο Συνέδριο θα συμμετέχουν ύστερα από πρόσκληση διακεκριμένοι επιστήμονες στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, αλλά και επιστήμονες/ερευνητές που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο συνημμένο pdf αρχείο.