ΔΤ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2019-2020 ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ ΜΕ ΘΕΜΑ “ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ” | ΤΕΤΑΡΤΗ 27/01/2021

ΔΤ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2019-2020 ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ ΜΕ ΘΕΜΑ “ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ” | ΤΕΤΑΡΤΗ 27/01/2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαδικτυακή παρουσίαση με θέμα:

«Εκπαίδευση και Απασχόληση»

Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021 | Ώρα έναρξης 13:00 μ.μ.

 

Το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ την Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2021 και ώρα έναρξης 13:00 μ.μ. παρουσιάζει την έρευνα με θέμα: «Εκπαίδευση και Απασχόληση: Δείκτες και βασικά μεγέθη των εκπαιδευτικών συστημάτων στην Ε.Ε-28».

 

Η έρευνα αφορά τα στοιχεία της «Ετήσιας Έκθεσης για την Εκπαίδευση 2019-2020» και αναφέρεται στην πλήρη αποτύπωση των δεδομένων για την εκπαίδευση και την απασχόληση σε διεθνές, ευρωπαϊκό εθνικό, και περιφερειακό επίπεδο για όλα τα ζητήματα που το ΚΑΝΕΠ παρακολουθεί διαχρονικά και επικαιροποιεί σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ειδικότερα τα στοιχεία αφορούν:

  • Βασικούς δείκτες μαθητικού-φοιτητικού πληθυσμού & κινητικότητα στην ΕΕ-28

 

  • Δημόσιες & ιδιωτικές δαπάνες για εκπαίδευση στην ΕΕ-28

 

  • Βασικούς δημογραφικούς δείκτες και δείκτες κοινωνικών ανισοτήτων στην ΕΕ-28

 

Στην παρουσίαση συμμετέχουν και παρεμβαίνουν για κάθε θεματική ενότητα:

  • Εκπρόσωποι, Κέντρου Μελετών & Τεκμηρίωσης της ΟΛΜΕ (ΚΕΜΕΤΕ-ΟΛΜΕ)
  • Εκπρόσωποι, Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της ΔΟΕ (ΙΠΕΜ-ΔΟΕ)
  • Εκπρόσωποι, Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)

 

Η εκδήλωση είναι ανοικτή για το κοινό και θα μεταδοθεί μέσω της πλατφόρμας zoom, με  απαραίτητη την προεγγραφή πατώντας στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_vSWZah8vQXC013ZyVGxBXw