ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για την παροχή υπηρεσιών σίτισης σε εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για την παροχή υπηρεσιών σίτισης σε εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για την παροχή υπηρεσιών σίτισης σε εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ στο πλαίσιο της πράξης «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: Απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων ΙΕΚ ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ – Άξονας Προτεραιότητας 4» στο Ε.Π. «Εκπαίδευση δια Βίου Μάθηση»

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης: «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: Απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων ΙΕΚ ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ – Άξονας Προτεραιότητας 4» που ανατέθηκε στο ΙΝΕ/ΓΣΕΕ από το Υπουργείο Παιδείας και στην οποία είναι συμπράττων φορέας το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ και υπεύθυνο για την υλοποίηση του Υποέργο 6 «Υλοποίηση του θεωρητικού μέρους της επιμόρφωσης – ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ» στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ πρόκειται να υλοποιήσει 10 προγράμματα επιμόρφωσης για ωφελούμενους αποδέκτες αποφοίτους της επαγγελματικής εκπαίδευσης και συγκεκριμένα των Ι.Ε.Κ., των ΕΠΑ.Σ. και των ΕΠΑ.Λ. ηλικίας έως 29 ετών. Τα προγράμματα επιμόρφωσης θα είναι διάρκειας 80 ωρών το καθένα, τα οποία θα διεξαχθούν δια ζώσης σε προεπιλεγμένους χώρους. Σε κάθε πρόγραμμα αναμένεται να συμμετάσχουν περίπου 20 άτομα

 

 Πρόσκληση