Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Συγκρότηση Μητρώου Επιμορφωτών

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Συγκρότηση Μητρώου Επιμορφωτών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη Συγκρότηση Μητρώου Επιμορφωτών στο πλαίσιο των Πράξεων «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ – Άξονας Προτεραιότητας 7 & Άξονας Προτεραιότητας 8» στο Ε.Π. «Εκπαίδευση δια Βίου Μάθηση»

 

Πρόσκληση