Ανακοίνωση

 

Η Ακαδημία της Εργασίας στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών της, από τη Δευτέρα 22/6/2020 και ώρα 17:00μ.μ ενεργοποιεί πρόγραμμα επιμόρφωσης σε βασικές δεξιότητες πληροφορικής με σκοπό την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων της. Το πρόγραμμα παρέχεται με τη μορφή της ασύγχρονης και σύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση και οδηγεί σε πιστοποίηση σύμφωνα με τις θεσμικές προδιαγραφές που διέπουν το πεδίο της επαγγελματικής κατάρτισης.