Ανασχεδιασμός λειτουργίας της Ακαδημίας της Εργασίας λόγω των νέων συνθηκών από την επιδημική κρίση

Ανασχεδιασμός λειτουργίας της Ακαδημίας της Εργασίας λόγω των νέων συνθηκών από την επιδημική κρίση

 

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι συνθήκες δεν είναι ακόμα πρόσφορες για τη συνέχιση της Ακαδημίας της Εργασίας μέσω της φυσικής παρουσίας των εκπαιδευομένων, το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ προχωρά σταδιακά σε ορισμένες ενέργειες που θα ενισχύουν τη συμμετοχή τους διαμορφώνοντας τους όρους για τη σταδιακή επανεκκίνηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Συγκεκριμένα προγραμματίζεται:

  • Έναρξη με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ενός προγράμματος πληροφορικής (βασικές δεξιότητες) με δυνατότητα πιστοποίησης για όλους όσοι ενδιαφέρονται.
  • Θεματικά εργαστήρια με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως παρακολούθησης, με καλεσμένους καθηγητές και προσωπικότητες εγνωσμένου κύρους. Ειδικότερα προγραμματίζεται άμεσα θεματικό εργαστήρι με αντικείμενο την Ελληνική οικονομία και τις τρέχουσες εξελίξεις.
  • Ο συνολικότερος σχεδιασμός επανεκκίνησης των μαθημάτων, ανάλογα πάντα με τις συνθήκες, αξιοποιώντας και τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (σύγχρονη και ασύγχρονη).

 

Για τα παραπάνω θα δοθεί στους εκπαιδευόμενους αναλυτική ενημέρωση, ευελπιστώντας να επανέλθουν το συντομότερο δυνατό και με ασφάλεια στις κανονικές συνθήκες λειτουργίας της Ακαδημίας της Εργασίας.