Δελτίο Τύπου Παρουσίαση ερευνών ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ ενώπιων της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής

Δελτίο Τύπου Παρουσίαση ερευνών ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ ενώπιων της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής

Δελτίο Τύπου

Παρουσίαση ερευνών ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ ενώπιων της
Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής

 
Το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ παρουσίασε σήμερα 19 Οκτωβρίου 2017 δύο έρευνες του με τίτλο α) «Βασικά συμπεράσματα και αδυναμίες στη λειτουργία της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» και β) «Αγορά εργασίας & επαγγελματική εκπαίδευση – Διλλήματα & υποτιμήσεις» στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής παρουσία εκπροσώπων όλων των κομμάτων του ελληνικού κοινοβουλίου. Παράλληλα, παρουσιάστηκε από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) η «Έκθεσης Ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης 2016».

Η παρουσία του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων αλλά και η πλήρης αποδοχή του από όλα τα κόμματα ως έναν αξιόλογο συνομιλητή και ερευνητικό φορέα αποδεικνύει για ακόμα μία φορά τη δυναμική και την αξιοπιστία του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ.

Εισηγητές των παρουσιάσεων ήταν αντίστοιχα οι κ.κ. Χρήστος Γούλας, Διευθυντής του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ και Νίκος Παΐζης, επιστημονικός υπεύθυνος των ετήσιων εκθέσεων για την εκπαίδευση του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ. Η πρώτη εισήγηση εστίασε σε ζητήματα της υποχρεωτικής εκπαίδευσης αναλύοντας με τρόπο λιτό και κατανοητό τις βασικές αρρυθμίες του συστήματος ενώ στη συνέχεια παρουσιάστηκε το τεράστιο ζήτημα έλλειψης σύνδεσης μεταξύ της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας. Μια σειρά από δείκτες παρουσιάστηκαν προκειμένου να φανεί ξεκάθαρα το τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει στη χώρα μας με την διαχρονική απαξίωση της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Οι δύο εισηγήσεις έτυχαν εντυπωσιακής υποδοχής από όλους τους παρευρισκόμενους ενώ πλήθος ερωτήσεων ακολούθησε μετά το πέρας τους. Ο διάλογος που ακολούθησε ήταν γόνιμος και παραγωγικός με τους δύο εκπροσώπους του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ να απαντούν πρόθυμα και διαφωτιστικά σε όλα τα ερωτήματα.