Έναρξη νέου κύκλου σπουδών της Ακαδημίας της Εργασίας του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ για την περίοδο 2021-23

Έναρξη νέου κύκλου σπουδών της Ακαδημίας της Εργασίας του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ για την περίοδο 2021-23

 

 

Το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ, το Σάββατο 13 Νοεμβρίου 2021, πραγματοποίησε στο κεντρικό αμφιθέατρο της ΓΣΕΕ, την έναρξη του νέου κύκλου σπουδών της Ακαδημίας της Εργασίας (ΑτΕ) για την περίοδο 2021-2023 με τη συμμετοχή 28 συνδικαλιστικών στελεχών από όλη την Ελλάδα.

Η Ακαδημία Εργασίας της ΓΣΕΕ που διανύει τον 16ο χρόνο λειτουργίας της, αποτελεί την ανώτερη βαθμίδα συνδικαλιστικής εκπαίδευσης της Συνομοσπονδίας και απευθύνεται σε εκπροσώπους εργαζομένων με ενεργή δράση σε πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις του ιδιωτικού τομέα, αποσκοπώντας στην ανάδειξη του ρόλου της συνδικαλιστικής παρέμβασης στο χώρο της εργασίας και της κοινωνίας.

Στην εναρκτήρια αυτή συνάντηση, όπου τηρήθηκαν με απόλυτη συνέπεια όλα τα προβλεπόμενα μέτρα υγείας και ασφάλειας στο πλαίσιο της πανδημίας (Covid-19),  παραβρέθηκαν και καλωσόρισαν τους νέους σπουδαστές, μέλη της διοίκησης, της διεύθυνσης σπουδών και επιστημονικοί συνεργάτες του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ.

Ειδικότερα παρουσιάστηκε το νέο αναβαθμισμένο πρόγραμμα της σχολής και αναδείχθηκε ο κρίσιμος ρόλος που καλούνται σήμερα –πιο επιτακτικά από ποτέ– να διαδραματίσουν τα συνδικάτα απέναντι σε δυσμενείς πολιτικές σε βάρος του κόσμου της εργασίας οι οποίες εντατικοποιήθηκαν με πρωτοφανή τρόπο στα χρόνια των μνημονίων.

Συγκεκριμένα, για τη νέα ακαδημαϊκή περίοδο 2021-2023 το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ έχει σχεδιάσει ένα νέο πρόγραμμα σπουδών διάρκειας 450 ωρών το οποίο διαρθρώνεται σε 325 ώρες διά ζώσης και 125 ώρες εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Η διά ζώσης εκπαίδευση  εδράζεται σε ένα βασικό κύκλο σπουδών με επίκεντρο τις κοινωνικές και πολιτικές επιστήμες, εμπλουτίζεται με ειδικότερες σπουδές σε θέματα επικοινωνίας, υγείας και ασφάλειας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οργάνωσης και διοίκησης, στοιχεία εργασιακών σχέσεων, μεταναστευτικής πολιτικής, συλλογικών διαπραγματεύσεων κ.α, καθώς και με εμβόλιμες διαλέξεις – με τη μορφή workshops– από ειδικούς εμπειρογνώμονες και προσκεκλημένους για θέματα οικονομίας, εργασίας πολιτικής και συνδικαλιστικής επικαιρότητας. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση  πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας (e-learning) και περιλαμβάνει εργασίες και δραστηριότητες συμβάλλοντας ενισχυτικά στη διεύρυνση και καλλιέργεια του μορφωτικού κεφαλαίου που παρέχεται.

Ολοκληρώνοντας, αξίζει να αναφερθεί ότι από το 2005 μέχρι και σήμερα στην Ακαδημία της Εργασίας έχουν επιμορφωθεί πάνω από 290 συνδικαλιστικά στελέχη, όπως αποτυπώνεται ακολούθως κατ’ έτος:

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΝΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
2005-2006 41 38 3
2006-2007 44 36 8
2007-2008 40 36 4
2008-2009 26 23 3
2009-2010 28 22 6
2010-2011 24 24 0
2011-2012 23 15 8
2012-2013 25 21 4
2013-2014 26 19 7
2014-2016 29 19 10
2016-2018 26 15 11
2019-2021 30 25 5
2005-2021 362 293 69