Πρόγραμμα Καταληκτικού Συνεδρίου του διακρατικού προγράμματος ESTEEM

Πρόγραμμα Καταληκτικού Συνεδρίου του διακρατικού προγράμματος ESTEEM

Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα του Συνεδρίου“ESTEEM – Enhancing Social sciences graduates Transversal Entrepreneurial and EΜployment skills” (Ενίσχυση των Οριζόντιων Επιχειρηματικών και Εργασιακών δεξιοτήτων των αποφοίτων Κοινωνικών Επιστημών) που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ. στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ (Πανεπιστημίου 52, Αθήνα), πατώντας εδώ.