Τελικά αποτελέσματα επιλογής εκπαιδευoμένων διακρατικού Έργου ESTEEM

Τελικά αποτελέσματα επιλογής εκπαιδευoμένων διακρατικού Έργου ESTEEM

Ανακοινώνονται τα τελικά αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής των υποψηφίων του προγράμματος κατάρτισης στο πλαίσιο του διακρατικού Έργου ESTEEM (Enhancing Social Sciences graduates Transversal Entrepreneurial and Employment skills).
Δικαίωμα υποβολής αίτησης είχαν απόφοιτοι (ΑΕΙ & ΤΕΙ) Σχολών Κοινωνικών Επιστημών και η επιλογή έγινε με σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την ημερομηνία αποστολής του βιογραφικού τους (50 πρώτοι). Απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η γνώση της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο C1.

Δείτε εδώ τα αποτελέσματα

Σημείωση: Η πλατφόρμα για την εξ αποστάσεως επιμόρφωση θα ανοίξει στις 26 Μαρτίου. Θα υπάρξει ενημέρωση των εκπαιδευομένων για την διαδικασία και τους κωδικούς πρόσβασης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.