Λίστα εκπαιδευομένων – 6ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας