Πρόσκληση συμμετοχής προς αποφοίτους Σχολών Κοινωνικών Επιστημών σε Πρόγραμμα Κατάρτισης για την «Ενίσχυση των Οριζόντιων Επιχειρηματικών και Εργασιακών δεξιοτήτων» τους

Πρόσκληση συμμετοχής προς αποφοίτους Σχολών Κοινωνικών Επιστημών σε Πρόγραμμα Κατάρτισης για την «Ενίσχυση των Οριζόντιων Επιχειρηματικών και Εργασιακών δεξιοτήτων» τους

Το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ, στο πλαίσιο του διακρατικού Έργου ESTEEM (Enhancing Social Sciences graduates Transversal Entrepreneurial and Employment skills), καλεί τους ενδιαφερόμενους να δηλώσουν συμμετοχή σε πρόγραμμα κατάρτισης με στόχο τη βελτίωση και τον εμπλουτισμό των οριζόντιων επιχειρησιακών και εργασιακών δεξιοτήτων τους.

Το πρόγραμμα κατάρτισης απευθύνεται σε 40 αποφοίτους (ΑΕΙ & ΤΕΙ) Σχολών Κοινωνικών Επιστημών και θα διαρκέσει από τον Μάρτιο μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2018. Για την επιλογή θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την ημερομηνία αποστολής του βιογραφικού τους. Απαραίτητη προϋπόθεση η γνώση της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο C1.

Το πρόγραμμα κατάρτισης, το οποίο προσφέρεται χωρίς κόστος στους συμμετέχοντες, συνδυάζει την ηλεκτρονική μάθηση (e-learning), τα βιωματικά εργαστήρια (experiential workshops) και τη μάθηση στην εργασία (work-based learning) με την πραγματοποίηση απομακρυσμένης πρακτικής άσκησης με παράλληλη συμβουλευτική καθοδήγηση (remote internship/mentorship).

Το Έργο ESTEEM εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος της Ε.Ε. για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό 2014-2020 Erasmus+ και υλοποιείται από το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, τη Συμβουλευτική-Ερευνητική Εταιρεία C.M.T. Προοπτική, τη Συνομοσπονδία Επιχειρήσεων της Αραγωνίας (Confederación de Empresarios de Aragón – CREA), τη Συμβουλευτική-Ερευνητική Εταιρεία Studio Come S.R.L. (Ιταλία) και τον Φορέα Εκπαίδευσης-Κατάρτισης Ενηλίκων Latconsul SIA (Λετονία).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://esteem4skills.eu/ ή επικοινωνήστε: Καραθανάση Γιώτα, τηλ. 210-5218713 & Βεντουρή Νάνσυ, τηλ. 210-5218761.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούμε να αποστείλουν το CV τους στο e-mail a.ventouri@kanep-gsee.gr με θέμα «Συμμετοχή στο πρόγραμμα κατάρτισης ESTEEM».