ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ τρεις (3) Εξωτερικούς Συνεργάτες

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ τρεις (3) Εξωτερικούς Συνεργάτες

 

Δείτε εδώ τον προσωρινό πίνακα κατάταξης υποψηφίων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Συντονιστή Υποέργου.

Σε περίπτωση που θέλετε να υποβάλλετε ένσταση πατήστε εδώ