Νέα – Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με τριάντα τέσσερεις (34) Συγγραφείς Μαθημάτων Ειδικότητας για την ανάπτυξη των 17 Οδηγών Κατάρτισης των ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ.

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με τριάντα τέσσερεις (34) Συγγραφείς Μαθημάτων Ειδικότητας για την...

Read More

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με δεκαεπτά (17) Επιστημονικούς Υπεύθυνους την ανάπτυξη 17 Οδηγών Κατάρτισης των ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ.

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με δεκαεπτά (17) Επιστημονικούς  Υπεύθυνους την ανάπτυξη 17 Οδηγών...

Read More

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με Συμβούλους Μεθοδολογίας για την ανάπτυξη 17 Οδηγών Κατάρτισης των ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ.

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με Συμβούλους Μεθοδολογίας για την ανάπτυξη 17 Οδηγών...

Read More

ΔΤ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2019-2020 ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ ΜΕ ΘΕΜΑ “ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ” | ΤΕΤΑΡΤΗ 27/01/2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Διαδικτυακή παρουσίαση με θέμα: «Εκπαίδευση και Απασχόληση» Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021 | Ώρα έναρξης 13:00 μ.μ.   Το Κέντρο Ανάπτυξης...

Read More

Διαδικτυακή παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης 2019-2020 με αντικείμενο «Εκπαίδευση & Aπασχόληση»

  Το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ θα πραγματοποιήσει την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021 και ώρα έναρξης 13:00 μ.μ. τη διαδικτυακή παρουσίαση της πρόσφατης έρευνάς του με θέμα: «Εκπαίδευση και...

Read More

Η μετάβαση της ελληνικής οικονομίας σε ένα νέο υπόδειγμα ανάπτυξης. Μια εναλλακτική πρόταση στην «Έκθεση Πισσαρίδη»

Η  Έκθεση αναδεικνύει ιδέες, κοινωνικές αξίες και προτάσεις πολιτικής για ζητήματα που αφορούν τον κόσμο της εργασίας, όπως η βιομηχανική και...

Read More

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Θέσεις και απόψεις των ΙΝΕ & ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ για το Σχέδιο Νόµου «Εθνικό Σύστηµα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και ∆ια βίου Μάθησης»

Δίνονται σήμερα στη δημοσιότητα οι θέσεις και οι απόψεις του ΙΝΕ & ΚΑΝΕΠ / ΓΣΕΕ, μετά από ενδελεχή μελέτη του κειμένου,...

Read More

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ «Διερεύνηση της μετάβασης των αποφοίτων ΙΕΚ στην απασχόληση: Συγκριτικά στοιχεία, προσεγγίσεις, ερμηνευτικές αναφορές»

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ισχυρό αίτημα της κοινωνίας και των εργαζόμενων η ενίσχυση και ο εκσυγχρονισμός της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, ώστε να διευκολυνθεί η...

Read More