Νέα – Ανακοινώσεις

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2016

Παρουσιάστηκε σήμερα στο αμφιθέατρο του Μουσείου Ακροπόλεως, παρουσία εκπροσώπων του πολιτικού κόσμου και επιστημονικών φορέων, η Ετήσια Έκθεση του για την...

Read More

Ενημερωτικό έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. προς τις υπηρεσίες αρμοδιότητάς της σχετικά με την παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης για την Εκπαίδευση 2016 του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ

Η Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε. του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων απέστειλε σήμερα ενημερωτικό έγγραφο προς τις ακόλουθες υπηρεσίες...

Read More