Νέα – Ανακοινώσεις

Πίνακας κατάταξης ωφελουμένων (Εκπαιδευομένων ΙΕΚ) για την Περιφέρεια Αττικής (Αιτήσεις υποψηφίων από 16/12/2023 έως και 07/02/2024)

  Κατόπιν αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων που κατατέθηκαν για την Περιφέρεια Αττικής κατά το διάστημα από 16/12/2023 έως και 07/02/2024, στο πλαίσιο της...

Read More

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης υποψηφίων της με Α.Π. 267/01-11-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση ενιαίου ανοικτού μητρώου εξωτερικών συνεργατών – μεντόρων εκπαιδευόμενων ΙΕΚ για την Περιφέρεια Αττικής

  Κατόπιν αξιολογήσεως των αιτήσεων που υποβλήθηκαν από 01-11-2023 έως και την 14-01-2024 στο πλαίσιο της με Α.Π. 267/01-11-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος...

Read More

Διευκρινιστική ανακοίνωση-ενημέρωση προς Εκπαιδευόμενους ΙΕΚ & Επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα επιδοτούμενης πρακτικής άσκησης

  Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως οι ενδιαφερόμενοι (εκπαιδευόμενοι ΙΕΚ & επιχειρήσεις) που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα επιδοτούμενης πρακτικής άσκησης...

Read More

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης υποψηφίων της με Α.Π. 306/21-11-2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με «Συγγραφείς Μαθησιακών Ενοτήτων» για την ανάπτυξη-συγγραφή του Εκπαιδευτικού Εγχειριδίου της Ειδικότητας 17«Κυβερνήτης Σκαφών Αναψυχής»

  Κατόπιν αξιολόγησης του συνόλου των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με Α.Π. 306/21-11-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς...

Read More

Προσωρινά Αποτελέσματα Αξιολόγησης Ωφελουμένων (Εκπαιδευομένων ΙΕΚ) για την Περιφέρεια Αττικής (Αιτήσεις υποψηφίων από 14/11/2023 έως και 15/12/2023)

  Κατόπιν αξιολογήσεως των υποψηφιοτήτων που κατατέθηκαν στην Περιφέρεια Αττικής μέχρι τις 15/12/2023, στο πλαίσιο της Ανοιχτής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εκπαιδευομένων Ινστιτούτων...

Read More

Δελτίο Τύπου – Παρουσίαση έρευνας του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας – επείγουσα η ανασύσταση, η υποστήριξη και η επανεκκίνηση του θεσμού

  Δελτίο Τύπου  ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ  επείγουσα η ανασύσταση, η υποστήριξη και η επανεκκίνηση του θεσμού   Τη Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή εκδήλωση του...

Read More

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ της  με  Α.Π. 281/14-11-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

  ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ της  με  Α.Π. 281/14-11-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου...

Read More

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων της με Α.Π. 268/01-11-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έναν/μία (1) Σύμβουλο Εκπαιδευομένων και Επιχειρήσεων

  Στο πλαίσιο της Πράξης «Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069416 του Επιχειρησιακού...

Read More