Νέα – Ανακοινώσεις

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων των με Α.Π. 173,174/05-07-2023 Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάπτυξη δύο (2) Εκπαιδευτικών Εγχειριδίων δύο (2) Ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ.

  Κατόπιν αξιολογήσεως του συνόλου των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο των με Α.Π. 173,174/05-07-2023 Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς...

Read More

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων των με Α.Π. 144-159/20-06-2023 Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Εγχειριδίων ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ.

  Κατόπιν αξιολογήσεως του συνόλου των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο των με Α.Π. 144-159/20-06-2023 Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς...

Read More

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων των με Α.Π. 71-76/30-05-2023 Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάπτυξη τεσσάρων (4) Εκπαιδευτικών Εγχειριδίων τεσσάρων (4) ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ.

  Κατόπιν αξιολογήσεως του συνόλου των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο των με Α.Π. 71-76/30-05-2023 Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς...

Read More

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευομένων στο νέο-αναδιαρθρωμένο Πρόγραμμα της Ακαδημίας της Εργασίας της ΓΣΕΕ (2023-2025)

  Το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του προγράμματος σπουδών της Ακαδημίας της Εργασίας για την περίοδο 2023-2025, προσφέρει ένα ανανεωμένο και...

Read More

Χορήγηση Υποτροφιών από το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ σε αποφοίτους της Ακαδημίας της Εργασίας (κατόχους τίτλων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης) στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

  Το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ στην προσπάθειά του να ενισχύσει τη μορφωτική πορεία των μελών και των στελεχών του εργατικού και συνδικαλιστικού κινήματος και...

Read More

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων των με Α.Π. 254/27-12-2022, 224 έως 253/27-12-2022 και 255/27-12-2022 Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

  Κατόπιν αξιολόγησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο των με Α.Π. 254/27-12-2022, 224 έως 253/27-12-2022 και 255/27-12-2022 Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για...

Read More

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων (Δυνητικών Ωφελουμένων) της με Α.Π. 25/09-03-2023 «Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εκπαιδευομένων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) για συμμετοχή σε δράσεις υποστήριξης πρακτικής άσκησης»

  Κατόπιν αξιολογήσεως των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με Α.Π. 25/09-03-2023 «Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εκπαιδευομένων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) για...

Read More

Νέος Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων της με Α.Π. 229/27-12-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

  Νέος Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων της με Α.Π. 229/27-12-2022 «Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού...

Read More

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων της με Α.Π. 9/23-01-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Μέντορες παρακολούθησης και συμβουλευτικής υποστήριξης εκπαιδευόμενων Ι.Ε.Κ. στην Περιφέρεια Αττικής

  Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων της με Α.Π. 9/23-01-2023 Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης ιδιωτικού δικαίου με τριάντα...

Read More